در فکرت دوم به‌سراغ مقالۀ ارزشمندی رفته‌ام با عنوان «اسلام سیاسی؛ زمینه‌ها و پیش‌گامان» اثر منصور انصاری‌پور. انصاری‌پور در این مقاله با معرفی پنج مورد از زمینه‌های شکل‌گیری اسلام سیاسی، این پدیده را به‌لحاظ تاریخی علت‌یابی می‌کند. سپس به‌سراغ سه تن از پیش‌گامان این نوع برداشت از اسلام می‌رود و آرا و عقاید هریک را به‌اختصار برمی‌رسد: سید قطب، ابوالعلا مودودی و سیدروح‌الله خمینی. به‌معنی واقعی کلمه، مقاله‌ای است مختصر و مفید. بااین‌حال گزارش مختصری از آن نوشته‌ام که می‌توانید در اینجا بخوانید. متن مقاله را هم می‌توانید از اینجا بردارید.