سید قطب در زندگی پنجاه‌ونه‌سالۀ خود، تطورات فکری گوناگونی را پشت‌سر گذاشت، به‌طوری‌که زندگی او را عملاً می‌توان به دوره‌هایی مشخص تقسیم کرد. در فکرت چهارم، خلاصه‌ای از مقالۀ «اندیشۀ سیاسی سید قطب» ارائه شده است. در این مقاله، نویسنده علاوه‌بر ذکر مختصری از زندگی‌نامۀ قطب و همچنین تطورات و چرخش‌های فکری او، مفاهیم کلیدی در اندیشۀ سید قطب را بررسیده است. اصل مقاله در اینجا در دسترس است و خلاصۀ آن نیز در فکرت چهارم آمده است.